ส่วนหนึ่งที่สำคัญของโครงการคือการสร้างทางหลวง

ภายใต้รัฐบาลปัจจุบันนายประยูร รัฐบาลได้มีมติอนุมัติอีกครั้ง ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอุปกรณ์เคลื่อนที่ในจังหวัดเพชรบุรี ส่วนหนึ่งที่สำคัญของโครงการคือการสร้างทางหลวงระยะทาง 680 กม. จากกรุงเทพฯซึ่งวิ่งตรงไปตามแนวชายฝั่ง ทางหลวงระดับโลกซึ่งจะรวมถึงเส้นทางจักรยานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในห้าปี ประมาณ 200 กิโลเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีการก่อสร้างที่ระยะทาง 49 กิโลเมตร

ในปีพ. ศ. 2560 มีทั้งหมด 4 จังหวัดจำนวน 14,023,347 รายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.52 เมื่อเทียบกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อการเดินทางต่อคน 5,141 บาทคิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 72,105 ล้านบาท (+ 8.85% เมื่อเทียบเป็นรายปี) นายวีระศักดิ์ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ในการพบปะกับนาย Zurab Pololikashvili เลขาธิการ UNWTO UNWTO ได้ดำเนินการให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการตลาด